UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Svým aktivním projevem vůle, tedy zaškrtnutím nepředvyplněného pole označeného jako Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů formou zasílání obchodních sdělení, tedy k marketingovým účelům Správce, tímto uděluji:

obchodní společnosti VOLSOR s.r.o.

se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00, Praha 1

IČ: 013 85 011

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 201387,

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

a to konkrétně dále specifikovaných osobních údajů pro účely a v rozsahu níže uvedeném.

  1. Kategorie osobních údajů:

Vaše identifikační a popisné údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo).

  1. Účel zpracování:

Periodické a opakované zasílání informací o aktuálních nabídkách na finanční a jiné služby třetích stran (obchodní sdělení), včetně telefonního volání s účelem informováni o nabídkách na finanční a jiné služby třetích stran (obchodní sdělení).

  1. Doba zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů uděluje Správci souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu, po kterou si přeje dostávat nabídky na finanční a jiné služby.

Subjekt údajů je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Správce je povinen v takovém případě provést neprodleně likvidaci osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od doručení takové žádosti Subjektu údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů je možné učinit prostřednictvím formuláře na webových stránkách odhlasit.creditsec.cz nebo písemně na e-mailovou adresu dataprotection@volsor.com.

  1. Poučení subjektu údajů:

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Půjčkoland

Registrace

Ještě se neznáme, a proto od vás potřebujeme pár
údajů, abychom vám mohli půjčit peníze.

Ještě se neznáme, a proto od vás potřebujeme pár údajů, abychom vám mohli půjčit peníze.

Form Submission
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
+420
Toto pole je povinné.